OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Vulkanizer

Emisije hrupa v okolje

SPLOŠNO

Podjetja s svojim delovanjem povzročajo nastanek različnih emisij v zrak, v vode in v tla ter emisije hrupa v okolje. Za nekatere vrste obremenitev okolja morajo onesnaževalci pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, če s svojim delovanjem presegajo pragove, ki jih predpisuje dotična zakonodaja.

V večini primerov, ko so podjetja manjši onesnaževalci, pa velja, da se opravljajo prve meritve in nato obratovalni monitoring, ki se ga predpiše v programu obratovalnega monitoringa, pripravljenem na podlagi izvedenih prvih meritev.

Za...