OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Vulkanizer

Okoljske dajatve za onesnaževanje okolja

Vulkanizer je zavezanec za okoljske dajatve samo v primeru, ko je vulkanizer tisti, ki daje proizvod prvič na trg (se pravi, ko je uvoznik (npr. gum) ali proizvajalec proizvoda).

 

Zavezanci za prijavo, obračun in plačilo okoljske dajatve so pravne oz fizične osebe, ki dajejo izdelek, ki je predmet dajatve na trg v RS, bodisi kot proizvajalci bodisi kot pridobitelji (uvozniki), ki pa so lahko...