OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Vulkanizer

Priprava letnega poročila

Končni uporabnik brez predhodnega dobavitelja, pri katerem letna količina izrabljenih gum presega 50 kilogramov, mora o ravnanju z njimi poročati ministrstvu v skladu z Uredbo o odpadkih in Uredbo o ravnanju z izrabljenimi gumami najpozneje do 31. marca tekočega leta...