OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Vulkanizer

Požarni red, načrt evakuacije in požarni načrt

Požarni red 

Požarni red predstavlja osnovo za zagotavljanje požarne varnosti. Izdelati ga morajo lastniki ali uporabniki stanovanjskih objektov in lastniki ali uporabniki poslovnih oziroma industrijskih objektov, v katerih izvajajo dejavnosti skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti. 

Požarni red je dokument, ki ga je treba stalno ažurirati v skladu s spremembami v objektu ali njegovem delu, ki vplivajo na požarno varnost. Njegova vsebina mora biti smiselno prilagojena posebnostim in namembnosti posameznega objekta ali njegovega dela. Lahko se izdela tudi »skupni požarni red«, za objekte, v katerih je več lastnikov ali uporabnikov. Prav tako se lahko izdela požarni red za več...