OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Vulkanizer

Usposabljanje za varstvo pred požarom

Zakonodaja predpisuje, da morajo biti tudi vsi zaposleni usposobljeni za varstvo pred požarom, za kar mora poskrbeti delodajalec ob nastopu dela, premestitvi na drugo delovno mesto, razporeditvi na drugo delo ali ob spremembi oziroma uvajanju nove tehnologije.

Usposabljanje se izvaja v skladu s programi usposabljanja iz Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, po programu, ki ga vnaprej pripravi delodajalec ali z njegove strani pooblaščena oseba (za izvajanje ukrepov varstva pred požarom ali pa pravna oz. fizična oseba, ki bo izvajala usposabljanje). Pred izvajanjem programa...