OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Novonastale obveznosti pri ročnem premeščanju bremen

O novem Pravilniku glede ročnega premeščanja bremen smo vas že obveščali, glede na številne odzive s terena, pa vas želimo ponovno opomniti na novonastale obveznosti.

Ročno premeščanje bremen v skladu z navedenim pravilnikom pomeni vsako opravilo, ki vključuje dvigovanje, prenašanje, spuščanje, potiskanje, vlečenje ali premikanje bremena s človeško silo in druga podobna dela (npr. podpiranje, držanje, ponavljajoči gibi), ki ...

Podrobneje o obveznostih, ki jih morate začeti izvajati, si lahko preberete na spletni strani sekcije, ki je dostopna članom sekcije.