OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

novosti, ki veljajo od 20.11.2023 glede EVIDENCE NA PODROČJU DELA

Obveznost vodenja evidenc (pogosto imenovano štempljanje) kot dnevna obveznost obstaja že sedaj, novela zakona, ki velja od 20. maja in se začne uporabljati 20. novembra 2023 predvideva le podrobnejšo opredelitev, kako jih voditi, da bodo urejene evidence v končni posledici v interesu obeh strank delovnega razmerja, tako delavca kot tudi delodajalca in da bodo upravičevale tudi svoj bistveni namen – verodostojnost evidence. 

Več informacij in vzorec evidenc je dostopno za člane sekcije na spletnih straneh Svetovalnrga centra OZS in na seminarji/dogodki.