OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Obveznost poročanja o odpadkih - vprašanja in spletni seminar

Obveščali smo vas že, da v skladu z Uredbo o odpadkih morajo izvirni povzročitelji odpadkov, zbiralci odpadkov in izvajalci obdelave odpadkov najpozneje do 31. marca 2024 z uporabo aplikacije IS-Odpadki predložiti poročila o odpadkih za leto 2023.

S strani ARSO smo bili opozorjeni, da dobivajo veliko vprašanj o predložitvi poročil o odpadkih v aplikaciji IS-Odpadki in vpisu v evidenco proizvajalcev preko spleta. Nanje mnogokrat ne morejo odgovoriti, saj običajno pri vprašanjih ali pripombah ni zapisanih kontaktov, da bi lahko dali povratno informacijo. Zato zavezance in tiste, ki ne vedo, ali so zavezanci, prosimo da:

  • vprašanja glede poročanja o odpadkih ter glede uporabe aplikacije IS-Odpadki pošljete na elektronski naslov: arso@gov.si,
  • vprašanja glede vpisa v evidenco proizvajalcev - Embalaža pa na elektronski naslov pro.arso@gov.si.

V sporočilu navedite matično številko podjetja, na katerega se vprašanje navezuje in telefonsko številko na kateri ste dosegljivi, da vas bodo lahko poklicali, če bodo ocenili, da za odgovor potrebujejo več informacij.

Za pojasnila so vam na voljo tudi na telefonski številki (01) 478 45 90 vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, vsako sredo pa tudi od 14. do 16. ure.

Naj vas pa ponovno opozorimo, da OZS v petek, 22.3. ob 8:30 uri organizira Spletni seminar: poročanje o embalaži in odpadkih (na povezavi imate več informacij in možnost prijave, ki je obvezna).