OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Pogovori avtoserviserjev s kolegi iz sosednje Avstrije

Pogovori pa so potekali predvsem s ciljem, da si izmenjajo informacije, kako je na eni in drugi strani meje organizirana stroka, kako delujejo ti sistemi, kakšne odnose imajo z zavarovalnicami, kako je organizirano delo v delavnicah in kakšen odnos imata poslovno okolje in družba do dejavnosti. Delegaciji sta vodila Miran Andrejek, predsednik Sekcije avtosrviserjev pri OZS in Mst. Manfred Kubik, predsednik Združenja avtoserviserjev pri WKO (Avstrijska Gospodarska zbornica).
 

Članstvo v avstrijski zbornici in v združenju je obvezno. Članarina je odvisna od števila obrtnih dovoljenj, ki jih mora avtoserviser pridobiti za svoje različne dejavnosti in od višine obračunanih socialnih prispevkov. V avstrijsko zbornico WKO je vključenih približno 9.000 članov avtoserviserjev, ki regijsko delujejo v devetih zveznih deželah ter v deželnih združenjih. Pristojnost deželnih zbornic je izdajanje obrtnih dovoljenj, združenja pa skrbijo za šolanje in podeljevanje mojstrskih izpitov. Avtoklepar in avtoličar sta v Avstriji na primer en poklic, delujejo pa v združenju Gewerbe und Handwerk, torej trgovina in obrt, kamor spada tudi Sekcija vozil ali Innung Fahrzeugtechnik, ki združuje avtomehanike, vulkanizerje, avtokleparje, avtoličarje in kolarje. Naloge zbornice so podobne kot pri nas: informiranje, izobraževanje, splošno svetovanje in zastopanje dejavnosti in sekcij ter pomoč pri oblikovanju ustreznega pravnega in ekonomskega okvira za delovanje članov. Slovenska delegacija avtoserviserjev se je z avstrijskimi kolegi pogovarjala še o njihovem sodelovanju z zavarovalnicami, o cenitvah škod ter normativih za popravila, o kalkulaciji delovne ure in oblikovanju cen storitev ter o posebnostih dejavnosti avto vleke.

Podrobneje o teh temah si lahko preberete na spletni strani sekcije, ki je dostopna članom sekcije.