OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Poročanje o odpadkih za leto 2023

Mnogi avtoserviserji ste zavezanci za poročanje glede odpadkov (tudi vsi, ki zbirate/menjate odpadna olja). Zato je pomembna novica, da Agencija za okolje obvešča poslovne subjekte, da sta omogočena izpolnjevanje in predložitev poročil o odpadkih za leto 2023 z uporabo aplikacije IS-Odpadki. Za uporabo spletne aplikacije je potrebna registracija.

V skladu z Uredbo o odpadkih morajo izvirni povzročitelji odpadkov, zbiralci odpadkov in izvajalci obdelave odpadkov najpozneje do 31. marca 2024 z uporabo aplikacije IS-Odpadki predložiti poročila o odpadkih za leto 2023.

Izvirni povzročitelji odpadkov predložijo poročilo o nastalih odpadkih in zagotovitvi ravnanja z njimi (ODP-nastajanje) za leto 2023 z uporabo aplikacije IS-Odpadki. Za to morajo biti registrirani kot uporabniki IS-Odpadki. Več informacij o poročilu ODP-nastajanje

Zbiralci odpadkov predložijo poročilo o zbiranju odpadkov (poročilo ODP-zbiranje) za leto 2023 z uporabo aplikacije IS-Odpadki. Več informacij o poročilu ODP-zbiranje.

Izvajalci obdelave odpadkov predložijo poročilo o obdelavi odpadkov (poročilo ODP-obdelava) za leto 2023 z uporabo aplikacije IS-Odpadki. Več informacij o poročilu ODP-obdelava.

Agencija za okolje svetuje vsem zavezancem za predložitev poročil, da si pred njihovo pripravo skrbno preberejo vse informacije, pojasnila in navodila za registracijo, uporabo aplikacije IS-Odpadki in predložitev poročil ODP-nastajanje, ODP-zbiranje, ODP-obdelava, ter da z njihovo oddajo ne čakajo do zadnjega dne. Za morebitna vprašanja in pomoč svetujemo uporabo poštnega predala isodpadki.arso@gov.si.

Na portalu državne uprave GOV.SI (Storitve ARSO → Odpadki) so na voljo tudi obrazci tistih poročil o odpadkih, za katere se ne uporablja aplikacija IS-Odpadki, ampak se jih predloži po e-pošti na naslov gp.arso@gov.si.

Vir: ARSO