OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Spremembe Pravilnika o merilnih instrumentih

V veljavo so stopile spremembe Pravilnika o merilnih instrumentih, ki so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 98/2023 z dne 15.9.2023.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilnih instrumentih uvaja manjše spremembe in dopolnitve. Predvsem gre za naslednje spremembe:

  • natančneje je opredeljen rok, do katerega mora biti izvedena redna overitev merila po prvem dajanju le-tega na trg

39. a člen določa:

"Rok, v katerem mora biti po dajanju merila na trg prvič izvedena redna overitev merila, je konec leta, ki se določi tako, da se letu namestitve dodatne meroslovne oznake prišteje rok overitve. Če je rok za redno overitev merila krajši od enega leta, mora biti redna overitev merila prvič izvedena v prvi polovici leta po dajanju merila na trg.",

  • popravljene pa so tudi tehnične in tipkarske napake v prilogah k pravilniku,
  • dodana je pravna podlaga za izdajanje revizij certifikatov,
  • določba glede postopkov nadzora nad merili je usklajena s spremembami Uredbe EU 2019/1020, ki govori o nadzoru trga.