OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Spremembe Pravilnika o tehničnih pregledih - uporaba od 18.3. dalje

V Uradnem listu RS št. 4/24 je bil 19. januarja 2024 objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil, ki se bo začel uporabljati 18. marca 2024.

Naj vas seznanimo s pomembnejšimi novostmi in spremembami:

  • uporaba OBD (On-Board Diagnostics) vmesnika se uvaja kot sestavni del postopka tehničnega pregleda vozil za namene zbiranja podatkov (o stanju prevoženih kilometrov, o dejanski porabi goriva oziroma električne energije osebnih vozil in lahkih tovornih vozil), o podatkih pa se skupaj z VIN številko poroča Evropski Komisiji;
  • uvaja se odgovorna oseba za zbirko slikovnih posnetkov - to je oseba, ki nosi odgovornost za celoten sistem delovanja videonadzora preskuševalnih stez. Zaradi Zakona o varstvu osebnih podatkov se je tudi črtala priloga 4 pravilnika, ki je določala vodenje Dnevnika videonadzora preskuševalnih stez;
  • uvaja se izjema, da bo mogoče tehnični pregled opraviti tudi z vozili, če so obremenjena s tovorom - vendar izjema velja le za vozila z dodatnim opisom nadgradnje "za prevoz čebel" ter priklopna vozila kategorije O1 in O2.

Podrobneje o novostih in spremembah najdete v prilogi.