OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Zakonodaja

Področje vzdrževanja in popravil motornih vozil, pa tudi vulkanizerstva, drugih popravil, zbiranja odpadkov ter vlečne službe in pomoči na cesti je z vidika zakonodaje zelo zahtevno in obsežno, saj za ta področja predpise sprejema kar 7 (sedem!) različnih ministrstev. Zato navajamo le nekaj najpomembnejših zakonov, ki skupaj s podzakonskimi predpisi predstavljajo temelj zakonodajnega okvira za avtoserviserje:

 

Mnoge od zgoraj naštetih predpisov smo za avtoserviserje konkretizirali v KNJIŽICI PRAVIL - rubriki na spletni strani www.avtoserviser.si - kjer najdete poleg predpisov tudi pomoč v obliki vzorcev dokumentacije, praktičnih napotkov in konkretnih povezav.

 

/Vsebine še dopolnjujemo, zato vas prosimo, da nas obvestite, če opazite pomanjkljivost ali napako./