OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Garancijski list za gume

Pri prodaji blaga, tudi gum, je obvezno potrebno prodajnemu artiklu dodati garancijski list proizvajalca na trajnem nosilcu podatkov.

S strani več članov smo dobili vprašanje, ali morajo gumam, ki jih prodajajo, res dodati garancijski list za prodane gume. Nekateri so spraševali tudi, kje garancijski list dobijo in kaj mora vsebovati.

Za blago, za katero je izdana garancija, podjetje najpozneje ob dobavi blaga potrošniku izroči garancijski list garanta (proizvajalca). Blago, za katerega je predpisana zakonska garancija določa ... Podrobneje o tej temi si lahko preberete na spletni strani sekcije, ki je dostopna članom sekcije.