OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

OBVEZNOST: sklenitev pogodbe za ravnanje z embalažo

Obveznost vključitve v "embalažno shemo"!

Uredba o embalaži in odpadni embalaži je v zadnjem obdobju doživela kar nekaj sprememb. Tisto, kar je postala obveznost za vse, ki imajo opravka z embalažo ali odpadno embalažo je sklenitev pogodbe z izbrano družbo za ravnanje z odpadno embalažo - imenovano kot "embalažna shema".

Vzpostavile so jo vse družbe, ki jim je dovoljeno ravnanje z embalažo. Mogoča je seveda spletna vključitev v njihovo embalažno shemo, zato to lahko uredite preko spleta, če vam že sami niso poslali poziva za prijavo v sistem. S tem na izbrano embalažno shemo prenesete tudi obveznost evidenc in poročanja, sami pa ste dolžni v vaši "mapi odpadkov" še vedno hraniti evidenčne liste o oddani embalaži in odpadni embalaži.