OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Odlok o začasnih ukrepih COVID-19 veljaven od 8.11. dalje

Odlok, objavljen v Uradnem listu RS št. 174/2021 je začel veljati 8.11.2021, določeni ukrepi pa začnejo veljati 15.11.2021 (npr. za dijake na praksi).

Najbolj pomembna novost je ta, da v delavnicah ...

Celotna novica je dostopna na članskih spletnih straneh.

Za dodatna pojasnila je na razpolago sekretar sekcije ali na spletni strani svetovalnega centra OZS.