OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Predlogi in argumenti za odprtje delavnic

V začetku tedna je bil na Vlado RS in prostojni ministrstvi (zopet, prvič je bil poslan že 3.4.) poslan predlog, da je zaradi več razlogov in argumentov nujno takojšnje odprtje vseh delavnic za vzdrževanje in popravilo vozil (mehaničnih, električnih, karoserijskih, vulkanizerskih, avtopralnic, ...). 

Na odločitev Vlade RS, da podaljša začasno prepoved opravljanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah, pa so se danes družno odzvale vse zbornice, kjer se združujejo dejavnosti, povezane z vozili. V pismu Vladi RS in pristojnima ministrstvoma so zapisali argumente, zakaj je tako podaljšanje nesmiselno.