OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Stroški dela za delovno uro bistveno višji

Statistični urad (SURS) je objavil podatke o gibanju stroškov dela v letu 2020. Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji samo v četrtem četrtletju 2020 za 3,5 % višji kot v četrtem četrtletju 2019.

SURS tudi navaja, da so bile plače za dejansko opravljeno delovno uro povprečno za 3,4 % višje, drugi stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro pa za 5,1 % višji kot v četrtem četrtletju 2019.

Zanimiva pa je indeksna primerjava stroškov dela po letih ali celo po trimesečjih (torej primerjava med četrtletji). Ugotovilo lahko, da stroški dela stalno naraščajo! Primerjava od leta 2017 do vključno leta 2020 pokaže, za koliko % so narasli stroški v vsakem trimesečju. Tako lahko ugotovimo, da so se stroški dela v tem obdobju povečali za 13,7%! Če pa opazujemo stroške dela glede na povprečje leta 2016, ugotovimo, da so se povečali celo za dobrih 22%! Ti podatki nam tudi pokažejo, koliko manj nam je ostalo, koliko manj smo zaslužili, če je cena delovne ure v avtoservisnem obratu v tem času ostala nespremenjena! Ob tem se velja zavedati, da je ta primerjava narejena le po stroških dela in drugih stroškov (še) ne upošteva!

 

stroški dela v SLO po četrtletjih  Indeks stroškov dela v Sloveniji glede na 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so višji tudi na nivoju držav EU in sicer v tretjem četrtletju 2020 povprečno za 2,2 %, kar pomeni, da so se na nivoju EU stroški povečali manj kot v Sloveniji. Po podatkih Eurostata (po stanju na dan 3. 3. 2021) so bili stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v tretjem četrtletju 2020 v skoraj vseh državah članicah EU višji kot v tretjem četrtletju 2019, zvišanje je bilo najizrazitejše na Češkem (za 6,1 %) in na Madžarskem (za 6,0 %).