OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Zahvala sekcije za pomoč in podporo Zavarovalnici Triglav

Upravni odbor sekcije avtoserviserjev (UO AS) je na zadnji seji opravil analizo obdobja od 10.3.-3.6.2020, ki ga je zaznamovala epidemija koronavirusa. Ob ugotovitvah, ki so del sklepa te točke, je tudi izpostavljeno, da je le Zavarovalnica Triglav, d.d., Enota za odnose s strankami v tem času izkazala posebno pozornost do avtoserviserjev, predvsem tistih, ki opravljajo dejavnost avtovleke in pomoči na cesti.

Zato se je UO AS s posebno zahvalo, ki je bila podeljena ob zaključku seje UO OZS dne 30.6.2020, Zavarovalnici Triglav zahvalil:

za posluh in razumevanje potreb stroke in varnosti,

ki so izvajalcem avtovleke in pomoči na cesti

omogočili varno in družbeno odgovorno delo v obdobju epidemije koronavirusa

Zahvalo je v imenu Zavarovalnice Triglav sprejel Direktor Enote za odnose s strankami g. Janez Obaha. Izrazil je zadovoljstvo, da je bila njihova, po njegovem logična poslovna poteza, opažena ter da je prepričan, da morajo biti stranke in partnerji postavljeni v središče pozornosti poslovanja. Izrazil je tudi zadovoljstvo, da sta OZS in Zavarovalnica Triglav že večkrat dokazala, da je moč v partnerstvu, kar dokazuje tudi dolgoletno partnerstvo pri kartici Mozaik podjetnih.

V kratkem govoru pa je podelitev priznanja obrazložil predsednik sekcije g. Miran Anderjek, ki je med drugim povedal:

"Na sekciji avtoserviserjev pri OZS smo se celotno obdobje trudili, da bi vsem, ki se ukvarjajo z dejavnostjo vzdrževanja in popravil vozil ter z ostalimi dejavnostmi, povezanimi z vozili, pomagali s čim več relevantnimi informacijami, nasveti in priporočili, odgovarjali smo na stiske posameznikov tako po telefonu kot preko elektronskih medijev. Naša aktivnost, hitrost odzivanja na spreminjajoče se razmere ter skrb za varno in družbeno odgovorno ravnanje je požela tako med člani kot med nečlani veliko simpatij in odobravanja. Nismo pa spregledali niti tistih, ki so s svojimi aktivnostmi pomagali panogi in subjektom v dejavnosti, da so krizo lažje preživeli in lažje začeli obdobje po epidemiji. Na tem področju gotovo izstopa Zavarovalnica Triglav d.d. Vaša obvestila in RAVNANJA so dejansko primer dobre poslovne prakse in našim članom je bilo to v veliko podporo in pomoč v težkih časih, predvsem tistim, ki opravljajo dejavnost avtovleke in pomoči na cesti."