OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

ODLOK O PODALJŠANJU VELJAVNOSTI OVERITEV MERIL

Obveščamo vas, da je bil 30. marca 2020 v Uradnem listu RS št. 39/20 objavljen ODLOK O PODALJŠANJU VELJAVNOSTI OVERITEV MERIL.

Skladno z Zakonom o meroslovju (URL, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo), morajo biti tudi merila, ki se uporabljajo v avtoservisnih delavnicah (skladno z navedbami v KNJIŽICI PRAVIL, veljavno overjena. S tem se da možnost imetnikom meril in izvajalcem overitev, da določenih overitev v danem obdobju ne opravijo. Odlok ne prepoveduje izvajanja overitev. Ob tem velja opozoriti, da se overitve lahko še izvaja (npr. pošiljanje po pošti).

Z Odlokom se začasno podaljša veljavnosti overitve za merila, ki jim overitev poteče od 31. marca 2020 do 30. aprila 2020, in so še vedno ustrezno označena in zaščitena.

  • Ukrep podaljšanja veljavnosti overitev bo veljal do 30. junija 2020, da se imetnikom meril in izvajalcem overitev meril omogoči dovolj časa za izvedbo overitev meril, ki v času veljavnosti odloka niso bila meroslovno pregledana in overjena.
  • V primeru potrebnega daljšega obdobja za  zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19, bo Urad RS za meroslovje skupaj z deležniki spremljal razmere in po potrebi pravočasno predlagal primerno podaljšanje rokov iz odloka.
  • Odlok se ne nanaša na merila, ki niso ustrezno zaščitena in označena. Ta merila je potrebno ustrezno overiti, če se želijo uporabljati še naprej. Če se izredna overitev merila ne more izvesti, mora imetnik merilo umakniti iz uporabe.