OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Avtoserviser / avtoelektričar

Urbanistične zahteve – območja za dejavnost avtomobilskih servisov in sorodnih dejavnosti

DOVOLJENE DEJAVNOSTI OBMOČIJ (kje začeti z dejavnostjo servisiranja vozil in spremljevalnimi dejavnostmi)

V občinskem prostorskem načrtu (v nadaljnjem besedilu: OPN), ki ga ima vsaka občina navedenega in objavljenega na javno dostopni spletni strani oz. v Uradnem listu, so zapisani vsi prostorski pogoji in zahteve o dovoljenih objektih in  dejavnostih (podrobni prostorski rabi) na določenem območju občine. Pogoji so našteti v PIP (prostorskih izvedbenih pogojih) OPN in so pomembni za vse potencialne investitorje, ki nameravajo začeti z dejavnostjo popravila motornih vozil in spremljajočih dejavnostih. Dejavnosti so v OPN razdeljene med osnovne in spremljajoče dejavnosti, njihova razvrstitev pa se razlikuje od...