OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Vulkanizer

Mesto oddaje ali prepuščanja izrabljenih gum

Povzročitelj odpadkov mora izrabljene gume, preden jih odda ali prepusti zbiralcu, hraniti ločeno od drugih odpadkov.

Kdo mora urediti prevzemno mesto?

Ureditev prevzemnega mesta zavisi od nastalih letnih količin izrabljenih gum.

  • Gume, v količini več kot 10 ton letno

Povzročitelj odpadkov, pri katerem nastajajo izrabljene gume v količini 10 ton letno ali več, mora urediti prevzemno mesto in zagotoviti reden prevzem teh gum s strani zbiralca.

  • Količine od 10 ton do 50 kg letno
...