OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Vulkanizer

Klasifikacijske številke odpadkov

Vsak odpadek dobi šestmestno številčno kodo za odpadek, ki je razvidna iz seznama odpadkov, kot je navedeno v Direktivi 2008/98/ES

Priporočamo, da se v primeru dvoma glede pravilne klasifikacijske številke posameznega odpadka posvetujete s stroko (osebe, ki ravnajo z odpadki) ker so za napačno določitev klasifikacijskih ...