OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Vulkanizer

Obveznosti izvirnega povzročitelja odpadkov

Izvirni povzročitelj odpadkov ali drug imetnik mora zagotoviti, da se v celoti izvede predelava ali odstranjevanje odpadkov tudi v primeru, ko odpadke odda v obdelavo in nosi odgovornost za odpadek, dokler le ta ni ustrezno obdelan. Dokazilo o oddaji odpadka je izpolnjen in potrjen evidenčni list ali transportna listina, če gre za pošiljanje odpadkov skladno z Uredbo o pošiljkah odpadkov.

Obveznosti povzročiteljev odpadkov, ki izhajajo iz Uredbe o odpadkih so:...