OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Vulkanizer

Načrt gospodarjenja z odpadki

Načrt gospodarjenja z odpadki mora izdelati le tisti povzročitelj odpadkov pri katerem nastane:

  • več kot 150 ton odpadkov ali
  • več kot 200 kg nevarnih odpadkov letno.

Ob upoštevanju navedenih pogojev, vulkanizerji večinoma niso zavezanci za izdelavo Načrta gospodarjenja z odpadki.

 

Načrt je potrebno spremeniti, če nastanejo spremembe pri samem ravnanju z odpadki. Vsebina načrta je predpisana v Uredbi o odpadkih...