OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Avtoserviser / avtoelektričar

Načrt gospodarjenja z odpadki

Načrt gospodarjenja z odpadki mora izdelati povzročitelj odpadkov pri katerem nastane:

  • več kot 150 ton odpadkov ali
  • več kot 200 kg nevarnih odpadkov letno.

 

Načrt je potrebno spremeniti, če nastanejo spremembe pri samem ravnanju z odpadki. Vsebina načrta je predpisana v Uredbi o odpadkih. Ko je načrt narejen, pa je potrebno paziti, da se vnašajo spremembe pri samem ravnanju z odpadki, kadar do njih pride.

...