OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Avtoserviser / avtoelektričar

Vodenje evidenc o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi

Evidence o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi morajo voditi povzročitelji odpadkov, pri katerih zaradi dejavnosti nastajajo:

  • nevarni odpadki (ne glede na nastalo količino) ali
  • ko v koledarskem letu nastane pri povzročitelju več kot 10 ton odpadkov.
  • Po novem pa morajo evidence voditi tudi vsi tisti subjekti, ki zaposlujejo deset ali več ljudi, ne glede na nastale količine oz vrsto odpadkov. Pri tem ni pomembno za kakšno vrsto zaposlitve gre (velja tudi v primeru dela dijakov, študentov, ipd).

Evidence morajo biti kronološko urejene in vsebovati naslednje podatke...