OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Avtoserviser / avtoelektričar

Poročanje o nastalih odpadkih

Poročanje o nastalih odpadkih za preteklo leto

Avtoserviserji ste praviloma povzročitelj odpadkov – zato ste tudi zavezanci za poročanje. Med vaše obveznosti spada torej tudi poročanje, zato vas opozarjamo, da ne pozabite oddati POROČILA O NASTALIH ODPADKIH IN RAVNANJU Z NJIMI na obrazcu ODP - nastajanje.

KDO MORA IZPOLNITI OBRAZEC ODP?

...