OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Avtoserviser / avtoelektričar

Obveznost prevzema izrabljenih gum pri serviserju

Serviser mora prevzeti izrabljene gume od povzročitelja odpadkov, za katerega opravi storitev vzdrževanja njegovega vozila, razen v primeru, če jih ta po opravljeni zamenjavi gum želi obdržati.

Serviser mora prevzeti izrabljeno gumo brezplačno, razen v primeru, ko jo zamenja z gumo, za katero ni dokazila, da jo je prvič dal v promet proizvajalec, na način kot zahteva uredba. V takem primeru mora serviser prevzem izrabljene gume zaračunati.

Za dokazilo se šteje, če je proizvajalčev načrt ravnanja z izrabljenimi gumami, v katerega je proizvajalec vključen, vpisan v evidenco, kar je razvidno iz podatkov, objavljenih na spletnih straneh ministrstva. Preverite lahko na...