OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Avtoserviser / avtoelektričar

Skladiščenje gum

Pogoje za skladiščenje izrabljenih gum določa Pravilnik o skladiščenju izrabljenih gum, velja pa za tiste lokacije, kjer se skladišči več kot 50 kg gum.

Zahteve za začasno skladiščenje izrabljenih gum

Izrabljene gume se lahko v kupih začasno skladiščijo v zunanjem ali notranjem skladišču, kapaciteta skladišča je lahko največ 10 ton izrabljenih gum. Masa začasno skladiščenih izrabljenih gum je lahko večja od 10 ton, če je poleg skladiščenja v kupih urejeno...