OZS Sekcija

AVTOSERVISERJEV

Knjižica pravil

Avtoserviser / avtoelektričar

Obveznost oddajanja izrabljenih gum, ki nastanejo pri predelavi izrabljenih motornih vozil in okoljske dajatve

Obveznost izvajalca predelave izrabljenih motornih vozil

Izvajalec predelave izrabljenih motornih vozil mora izrabljene gume, ki nastanejo pri razgradnji izrabljenih motornih vozil, izvedeni na podlagi predpisa, ki ureja ravnanje z izrabljenimi motornimi vozili:

  • oddati zbiralcu ali
  • sam zagotoviti oddajanje izrabljenih gum v predelavo.

Za vsako pošiljko izrabljenih gum, ki jih izvajalec predelave iz prejšnjega odstavka odda zbiralcu in zbiralec prevzame, mora biti izpolnjen evidenčni list. Pošiljka izrabljenih gum je količina izrabljenih gum, ki jih zbiralec prevzame od izvajalca v obdobju 30 dni.

...